موفقیت بیشتر آی‌فون‌ 6 و 6 پلاس نسبت آی‌فون 8، 8 پلاس و آی‌فون X