سرانجام دوربین هوش مصنوعی گوگل برای فروش در دسترس قرار گرفت