یک پیام تک کاراکتری می‌تواند موجب کرش گوشی آی‌فون شما شود