ایده‌ای جالب برای استفاده از آی‌فون‌های قدیمی؛ جراحی مغز!