هواوی تا چند هفته دیگر اندروید مارشمالو را برای Honor 7 منتشر می‌کند